Twee vliegen in 1 klap: het verminderen van tekorten en van ziekteverzuim in de zorg

In Nederland horen we al jaren over dezelfde problemen in de zorgsector:

  • Er zijn tekorten aan artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals en:
  • Er is een hoog ziekteverzuim in deze groepen

Laten we deze problemen eens verkennen.

Wil je meer lezen over deze visie? De oprichters van OOXOO hebben allebei een achtergrond in de zorg. Lees meer...

De tekorten in de zorg, relatief of absoluut?

Arbeidstekorten kunnen absoluut zijn - in Nederland hebben we meer uren zorg nodig dan de zorgverleners samen kunnen bieden; of relatief - capaciteitstekort komt door een inefficiënte organisatie binnen de sector. En die twee worden soms door elkaar gehaald.

Dit zagen wij 17 jaar geleden ook gebeuren. Er ontstond een maatschappelijk beeld dat er een absoluut tekort ontstond onder huisartsen. Wij zagen echter dat het tekort relatief was; er waren bijvoorbeeld veel waarnemend huisartsen die per jaar ongewild gemiddeld 10 dagen werkloos thuis zaten. We begonnen een platform voor huisartsen waarop werk werd aangeboden en gevraagd. Met ons platform werden die 10 dagen wel inzetbaar. Toen dat lukte, bleek er van tekorten geen sprake meer. Wij denken dat een deel van de hedendaagse tekorten in de zorg en in andere sectoren ook relatief is. Straks meer over hoe je dit relatieve tekort kunt aanpakken. Laten we even doorgaan naar het andere veelgehoorde probleem.

Er is een hoog ziekteverzuim

Dit klopt. De zorgsector heeft één van de hoogste verzuimpercentages van Nederland, naar schatting bijna 6%. Dit percentage heeft een grote weerslag op de tekorten die worden ervaren. Een deel van het hoge ziekteverzuim heeft te maken met werkdruk (te veel werk, te weinig personeel), maar wij ervaren in gesprekken dat een ander deel wordt veroorzaakt door de invulling van het werk door de zorgverlener. Zorgverleners die vaker hun favoriete competenties kunnen inzetten, zijn minder vaak ziek.

Het bestrijden van deze problemen op de korte en lange termijn

Wij denken dat je de problemen op de korte termijn kunt verlichten door het inzetten van een slim platform door en voor zorgverleners. Op de lange termijn is er - uiteraard - meer nodig.

De korte termijn: verlichting van de capaciteitsproblemen

Op dit moment zijn er niet veel teams die bij een plotseling tekort goed kunnen inventariseren wie er buiten het team zou kunnen inspringen. Als je dit wel kunt doen, dan kan de pijn al een stuk minder worden. Zo zou een teamleider niet rond hoeven te bellen, maar een zoekopdracht kunnen doen door groepen van zorgverleners met de juiste competenties en kenmerken, waardoor snel de juiste persoon kan worden benaderd. Zo komt afdeling 1 misschien wel uit bij afdeling 3 waar normaal gesproken niet veel contact mee is, maar wel een soortgelijke zorgverlener werkt die bereid is wat extra uren te draaien. Hiermee wordt voorkomen dat te snel in een (dure) externe pool van medewerkers moet worden gezocht. Als je dit goed inricht kun je buiten het oplossen van je acute probleem, ook de helpende collega’s belonen, solidariteit bevorderen en voorkomen dat je te vaak dure externe bureaus inschakelt.

De langere termijn: wat is de diepere oorzaak?

Om de diepere oorzaken van de “relatieve tekorten” weg te nemen moet je je meer focussen op de zorgverlener. Als je die adequaat weet te helpen, dan werkt dit door in de het geluksgevoel van de professional en uiteindelijk ook in de oppervlakkige problemen zoals het capaciteitstekort. Wij denken dat het met name makkelijker moet worden om als zorgverlener kenbaar te maken welke competenties je bezit, welke je wil inzetten of verkrijgen. Bovendien kunnen competenties feitelijke, aantoonbare ervaringen zijn, zoals het beheersen van reanimatietechniek, maar ze kunnen ook gaan over persoonlijkheidskenmerken. Denk enerzijds aan de communicatieve arts die graag alle personeelsgesprekken voert en anderzijds aan de analytische arts die graag de inhoudelijke vraagbaak is voor zijn collega’s.

Daarmee help je de zorgverlener op persoonlijk vlak te zoeken naar een geschikte werkplek. Past de persoonlijkheid van de zorgverlener wel bij de bedrijfscultuur, of bij de persoonlijkheden binnen het team waar hij/zij zou willen beginnen? Uit onderzoek van OOXOO onder Nederlandse kinderartsen blijkt bijvoorbeeld dat er meer behoefte is aan matching op basis van zachte profielkenmerken dan feitelijke competenties.

Diensten van OOXOO

OOXOO ontwikkelt diensten die inspringen op bovenstaande behoeften. Neem contact op via info@ooxoo.nl als je hier meer informatie over wilt hebben.